Dusty

LC Enterprises 102 Dusty är berättelsen om förhållandet mellan en man och hans hund, som bygger på ...

Five Days from Home

LC Enterprises 103 En vecka innan jul får T M Pryor, en f.d. polisman dömd för mordet ...

USA

Fourth Wish (The)

LC Enterprises 107 Föreställ Dig en vanlig man som bor i en modern storstad, hans fru har ...

Freedom

LC Enterprises 104 Ron Matheson har ställts inför samma problem som så många andra ungdomar nu för ...

Harvest of Hate

LC Enterprises 106 Två korta explosiva scener i Mellersta Östern inleder det här actiondramat. Den förmögne vinproducenten John ...

Heart Like a Wheel

LC Enterprises 101 Det här är den sanna skildringen om Shirley "Cha Cha" Muldowney, som blev champion ...

USA

Young Giants

LC Enterprises 105 --- AKA A Minor Miracle / Once más uno / Giovani giganti / Små giganter / ...

USA