Fourth Wish (The)

LC Enterprises 107

Föreställ Dig en vanlig man som bor i en modern storstad, hans fru har lämnat honom och han lever ensam med
sin sån i en ganska grå och tröttsam tillvaro. Berätta sedan för honom att hans son är döende. När den första
chocken lagt sig, bemödar han sig att göra de sista månaderna av sonens liv så lyckliga som möjligt. Men det
är då som faderns bekymmer börjar och han sätter sig i många svåra situationer på grund av sitt nyekfulla och
envisa upptrådande. Han vill och han kan inte dela sin oro med någon, men när han till slut sätter sig in i
tanken på sin såns nära död, får han ny kraft och handlingsförmåga, vilket möjligen kan bli den slutliga
räddning en för dem båda två.


AKA

The 4th Wish / Der vierte Wunsch / Il quarto desiderio / Negyedik kívánság /


1 photos