Ultimate Ninja (The)

Castle

Mästaren för de goda Ninjas, de röda, mördas och den heliga “Svarta Ninja”- statyetten stjäls av rivalerna,
de svarta. Samtidigt övertar en skurk herraväldet över en landsby genom att mörda hövdingen. Charlie, de
svarta Ninjas ledare kommer till byn och skurken som nu regerar låter honom stanna kvar tills såren, som han
fick då han stal statyetten, är läkta. Den enda som vågar trotsa skurken är Sara, kung fu-lärarens dotter,
men hon är ensam mot hela bandet. Men så kommer Victor, den Ninja som den döende Mästaren pekade ut att
skaffa tillbaka statyetten och knäcka de svarta. En dödlig kamp är under uppsegling…


AKA

The Ultimate Ninja / Das Todesduell der Ninja / Knight and warrior / O teleftaios mahitis ton ninja


1 photos