Skatten i Silversjön

BW VideoDistribution 102

Lyckojägare och laglösa förbrytare letar efter den legendomspunna skatten i Silversjön, på vägen passerar man Utah,
indianernas land. Med en djävulsk plan utrotas en hel indianby och Utahindianerna gräver upp stridsyxan. Winnetou
(Pierre Brice) och Old Shatterhand (Lex Barker) försöker att stoppa kriget men blir istället inblandade i det.


AKA

Der Schatz im Silbersee / The Treasure of the Silver Lake / Winnetou


1 photos