Game (The)

Cobra Video 1008

De är rika, mäktiga och hänsynslösa. En gång om året samlas de för att tillsammans spela ett spel om
förstörelse. När de planerar sina drag flyttar de runt oskyldiga som bönder i ett schackspel. För varje drag
springer de tävlande arméerna av legosoldater runt för att jaga sitt byte. Men nu plötsligt ändras spelet –
John Kane har trätt in på arenan! Kanes far (JOHN CAMPANELLA) är spelarnas bankir. Han har nu fått en gömd
hemlighet och lagrar upp ett hat för sin arbetsgivare. Mot alla odds, slåss John Kane mot en tidsinställd
bomb och för att tillintetgöra sin fars fiender. John Kane förvandlas till en dödsmaskin …


AKA

The Game / The game. Juego de supervivencia / Zsoldosháború / L’échiquier de la mort / O Jogo de Guerra


1 photos