Bandits (The)

BW VideoDistribution

Chris (Robert Conrad), Josh (Roy Jenson) och Boy (Jan Michael Vincent) är tre banditer på flykt från lagen. Under
deras flykt möter de Miguel, Alfredo och Pedro, tre mexikanska banditer. Miguels band slår sig ihop med Chris, Josh
och Boy. De skall tillsammans hämta en guldskatt som har stulits från staten och gömts uppe i bergen. Men den
mexikanska armén är dom på spåret. Det blir hårda tag, tuffa slagsmål, många skjutdueller och överhuvudtaget
allt som hör till en äkta western-film.


AKA

The Bandits / Banditerna / Crossfire / Companero / Die Gesetzlosen / Los bandidos /
Non c’è scampo per chi tradisce / Os Bandidos / Seis Colts a Serviço do Mal


1 photos