Secrets of a Married Man

Atlantic Video

Christopher Jordan är lyckligt gift och har ett bra jobb. Varje kväll på vägen hem från jobbet passerar
han det stråk där storstadens “skönheter” erbjuder sina tjänster. En dag utan att egentligen veta
varför, faller han för frestelsen och plockar upp en av tjejerna. Efter denna första gång fortsätter
han att regelbundet köpa tjejer tills han en dag träffar ELAINE som han blir oerhört attraherad av.
Deras relation blir väldigt stark men till slut inser CHRISTOPHER att förhållandet är ohållbart och han
meddelar ELAINE att de måste sluta träffas. Det är då han drabbas av sitt livs chock. ELAINE’s hallick
ställer CHRISTOPHER inför alternativet att antingen betala 5000 dollar eller att låta hans fru få reda
på affären med ELAINE…


AKA

Secrets of a Married Man / Chantaje a un marido / Segredos de Um Homem Casado / Egy házasember titkai /
Il segreto di un uomo sposato / Les secrets d’un homme marié / Тайните на един женен мъж /
Maksullinen nainen / Confissões de um Homem Casado


1 photos