Night Heat – Storstadens Vargar

Box Collection

Kurt Malcolm, en mördare och psykopat står inför rätta för ett antal mord. Under en transport fritas
Kurt efter en häftig eldstrid. Kurt hatar poliser och kommer säkert att hämnas om man inte lyckas
oskadlig göra honom. En kamp mot klockan och med livet som insats börjar. Skräcken sprider sig i
storstadsnatten. Det ena knivmordet efter det andra inträffar. Alla morden drabbar män och sker i de
prostituerades kvarter. Polisen letar förtvivlat efter spår och lyckas få ett tips – mördaren kan
vara en vacker blondin. Hon döps av tidningarna till “Jane Uppskäraren”. Som en sista desperat åtgärd
skickas poliskvinnan Stevie ut förklädd till prostituerad.


AKA

Night Heat / Brigade de nuit / In der Hitze der Nacht / Tensión en la noche / In der Hitze der Nacht


1 photos