Karate Fighters

VideoRama 287

Stark actionfilm om én stór tankbåt som blir bestulen på sin olja på ett dramatiskt . sätt. Ledaren för
ligan finns ombord. Han spelas av Gert Froebe (känd som Goldfinger i James Bond-filmen). Doktor Justice
(John Phillip Law) är en ung läkare som kommer ligan på spåren. Våldsamma jakter till sjöss, till lands
och i luften. Kara-tevärldsmästaren Roger Paschy är med…


AKA

Docteur Justice / Doctor Justice / Die Öl-Piraten / Asrın soygunu / Ambición fallida / Pirunnyrkki /
La petroliera fantasma / Shedion exontoseos / O kitrinos praktor htypa to Parisi / Karatetaistelijat /
SOS – Dr. Justice om bord


1 photos