Hårda Bananer

Atlas Film Video 601

Penny Holmes har problem i sitt äktenskap. Hennes man som är psykiater och innehavare av en enormt utvecklad penis
kan trots detta inte tillfredsställa henne. Med inlevelse försöker hon penetrera problemet från alla håll. När sedan
hennes syster råkat bli blind efter en chock som en blottare gett henne får hon ännu ettproblem att pyssla med. Då
kommer hennes väl utvecklade make till nytta. Systern blir åter seende och åkta paret Holmes erotiska problem är
ur världen.


AKA

Hard Soap Hard Soap / Hard Soap


1 photos