Fruktans Fångar

VideoFilm AB 228

USA, i nära framtiden. En grupp unga människor bor tillsammans i en ovanlig lägenhet som ska skydda
mot atombomben. Jorden har blivit ödelagd av kärnvapenkrig och dessa människor sitter nu som fångar i
sin egen lägenhet tills den radioaktiva luften utanför försvinner. Vånda och fruktan ger upphov till
irritation, bråk och hysteri. Hur länge till ska de behöva sitta inne…


AKA

El refugio del miedo / Creation of the Damned / Refuge of Fear / Survivors of the Last Race /
Gefangene der Tiefe


1 photos