Emanuelles Erotiska Äventyr

Video Invest  6002

Möt den mörka vackra Emanuelle i en fransk erotisk spelfilm. Om hur hennes dekadenta syster med alla
sina vänner med olika sexuella avigheter försöker att dra med Emanuelle i alla möjliga och omöjliga
erotiska äventyr.


AKA

Il mondo porno di due sorelle / Emanuelle and Joanna / The Pornographic World of Two Sisters
Intime Beichte einer Frau / Iki Kizkardesin Pornografik Dünyasi / O Mundo Porno de Duas Irmãs
Lady Sex / Deux super sensuelles /Emmanuelle va Joanna / Emmanuelle & Joanna


1 photos