Dracula’s Great Love

Abefko Nord

Ett gammalt hus tätt intill ruinerna av Greve Draculas slott. En engelsk doktor kommer till det gamla huset med
sig har han en kista. Vad finns i den! En boning för greve Dracula!! Dimmorna rör sig kring slottsruinema. Ett
sällskap bestående av bland annat fyra vackra flickor tvingas övernatta i det gamla huset. Dimmorna ligger över
trakten och vampyrerna går ut på sin makabra nattvandring.


AKA

El gran amor del conde Drácula / Count Dracula’s Great Love / Cemetery Girls / Count Dracula’s Great Love /
Cemetery Tramps / The Great Love of Count Dracula / O Grande Amor do Conde Drácula / Dracula’s Virgin Lovers /
Draculan suuri rakkaus / Le grand amour du comte Dracula / Draculas große Liebe / I diabolici amori di Nosferatu /
La orgía de Drácula / Большая любовь графа Дракулы


1 photos