Den Långa Vägen Tillbaka

VTC nya 1027

Trettonårige Benjie lever i Los Angeles svarta ghetto med sin mamma och mammans sambo, Butler.
Benjie vill inte acceptera Butler som sin far utan längtar efter sin “riktige” far som lämnat
hemmet för tre år sedan. Benjie får problem och flyr från dem med hjälp av knarket. Men Butler
ger inte upp sin kamp för att bli accepterad som Benjies far. Och när Benjies bäste vän dör
av en överdos börjar Benjie förstå…


AKA

A Hero Ain’t Nothin’ But a Sandwich


1 photos