Datakuppen

VideoFilm AB 274

Olyckliga överambitiös och en sjukhuskurator bildar upptakten till en våldsamt rolig händelseutveckling.
Individens kamp mot systemet till synes hopplös, omständigheter men…


AKA

Improper Channels / Humanos extravagantes / Niewłaściwe kanały / Datakuppet / Krøll på linjen /
Fuori sintonia / Cara mamma, caro papà / Nem megfelelő csatornák / Papa haut auf den Putz /
Tietokonehullut / Skråt op med computeren / Moyens détournés


3 photos