Brännpunkt Bangkok

Atlantic Video

En fransk agent – Rick – är i Bangkok för att spåra upp ett nytt biologiskt vapen. Strax efter att han
dokumenterat viktig information om detta på en film blir han mördad. Filmen försvinner. En ny agent
sänds till Bangkok för att spåra upp Ricks flickvän Eva. Men det blir långt ifrån lätt. Fiendelägret
har skickat ut sin främsta lönnmördare för att ta filmen. Eller Eva…


AKA

Les trottoirs de Bangkok / Sidewalks of Bangkok / The Sidewalks of Bangkok / Las calles de Bangkok /
Sidewalks of Bangkok / Bangkok Interdit / De Trottoirs van Bangkok


1 photos