Brännpunkt Afrika

VideoFilm AB 216

Ett reportageteam från BBC åker till Afrika. Där får de bevittna hur två unga europeiska flickor blir
kidnappade av gerillan. Flickorna tvingas till militär träning och drillas tills de så småningom
förvandlas till aktiva gerillakämpar.


AKA

Flashpoint Africa / One Take Two / Explosión en África / Polttopiste Afrikka / Ponto de Fusão, África


1 photos