Thunderbolt Angels

Castle

Två barndomsvänner, Albert och Frankie, upptäcker plötsligt att de står på var sin sida i ett gångkrig. Båda
hamnar i fängelse och under tiden försöker en gängledare, kallad “Lion”, att ta över makten i stan. Då Frankie
släpps lös i förtid fruktar “Lion” att hans position är i fara och förbereder sig för kamp. Under tiden
rekryteras Frankie av polismästaren och Ninjamästaren Inspektör Gordon till en operation som leds av Campbell,
de röda Ninjas ledare. De har bestämt sig för att en gång för alla knácka Lion”


AKA

Ninja Powerforce / Thunderbolt Angels / Ninja, o keravnos


1 photos