Lifetaker (The)

Synopsis

Red Baron

Ett våldsamt svartsjukedrama där den bedragne äkta mannen dödar hustrun och försöker vältra
över misstankarna på den unge älskaren. En rasande spännande film som slutar i en kamp på liv
och död mellan den bedragne mannen och älskaren.


AKA

The Lifetaker / Celos de un casado / Reflexos do Passado / Amanti / I goiteia tis sarkas


Video & Photo

1 photos