Invisible Terrorists (The)

A.C.R Videofilm

Ätten Ming har störtats från tronen och den nye kejsaren heter Ching, Mings general, Chan Ting Bing, går över
till fiendesidan och är fruktad och hatad av folket. Ett folk som ännu en gång försöker resa sig och återinsätta
ätten Ming på tronen. Rebellerna kan besegras av generalen om han kan komma över den namnlista som innehaller
namnen på de upproriska i landet. Ska rebellerna kunna behålla listan? Kommer generalen att få tag i den eller
ska den hale spionen “Deadly Blade” bli den som kommer över den?


AKA

Tian luo fei sha xi yang hong / The Invisible Terrorists

1 photos