Shades of Love – The Rose Cafe

Box Collection

I bland är det skönt att låta sig fångas av stämningen och drömma sig bort i romantikens värld. Under
namnet “Shades of Love” har Box Collection samlat fyra fristående filmer, som alla bygger på
romantikens tema. Tänd några levande ljus, kryp upp i myssoffan och låt tankarna och känslorna locka
dig bort från vardagens slit till “Shades of Love”. Courtney Fairchild (Linda Smith) har endröm –
att få öppna en restaurang tillsammans med sin fästman Mike. De köper “The Rose Café”. Då möter hon
Josh Harper (Parker Stevenson) – en gammal skolkamrat. Courtneys fästman Mike tycker att de visar för
stort intresse för varandra och hämnas genom att sälja sin del av “The Rose Café” till Whitewood
Industries. Courtney ser sin dröm försvinna, men kanske finns räddningen närmare än hon tror…


AKA

Shades of Love: The Rose Cafe / Egy csipetnyi szerelem: Rose Café /
Los colores del amor: El café rosa / Im Reich der Liebe – Zwei Männer um Courtney


1 photos