Second Time Lucky

Atlantic Video

GUD må vara allsmäktig, men hans tävlingsinstinkt väcks när DJäVULEN utmanar honom i en match på 5
ronder. Motståndarna är ADAM, uppbackad av Gud, och EVA, uppbackad av Djävulen. Rond 1 äger rum i
PARADISET, Rond 2 i Ceasars Rom, Rond 3 i Första världskriget, Rond 4 i 30-talets gangstermiljo och
den sista och avgörande ronden i 80-talet. Ringdomare är arkeängelin GABRIEL. Detta är bakgrunden till
en av årets galnaste och roligaste komedier.


AKA

Second Time Lucky / La segunda oportunidad / Zacznijmy znów w raju / La vergine americana /
Aatami ja Eeva – uusintaottelu / The Apple and the Pear


1 photos