Schack Matt

Synopsis

Arena 1164

Under en NATO manöver i England, dit flera ryska officerare har blivit inviterade, hoppar Colonel Orlov, en KGB
officer, av till väst. Brittish Intelligence agenterna Alice Daltrey och Dennis Guant deltar i förhören med Orlov.
Charmad av den stilige Orlov blir Alice hett föräskad, något som ju är totalt förbjudet. Det är endast Dennis Guant
som märker att Orlov’s information endast delvis skadar KGB och är en täckmantel för nigot annat-“den stora lögnen”.
Men kan han avsloja lognen i tid? Ytterligare en mycket spännande thriller av Frederick Forsyth – världens
främste thrillerferfattare.


AKA

The Price of the Bride / Frederick Forsyth esittää: Kuka on Orlov? / A menyasszony ára /
Zweifelhafte Mitgift


Video & Photo

1 photos