Robotvapnet

VideoFilm AB 203

En ny neutronbombladdning har utvecklats samtidigt av USA och Sovjet för robotraketer. Knagpt har
den testats I Nevada-oknen rrän on prototyp stjals av en hemlig En CIA-agent kommer av en hindelse
på en ledtrád som leder till en anarkistisk or commandogrupp. 9anisation… En händelserik och
spännande action-film


AKA

Missile X – Geheimauftrag Neutronenbombe / Missile X: The Neutron Bomb Incident / Cruise Missile /
Teheran Incident / Incident in Teheran / Geheimauftrag zur Hölle – Die Neutronenbombe / Missile X /
Missile X, orden secreta bomba de neutrones / Ракета Икс – Тайная миссия ‘Нейтронная бомба /
Las bastardos de Teherán / Allarme nucleare / Epiheirisi: Vomva netroniou / Dødsaktion Krydser-Missil /
Incidente em Teerã


3 photos