Return Of The Kung Fu Dragon

A.C.R Videofilm

Den lyckliga on överfalls av pirater som dödar alla i den gamla kejsarfamiljen. Endast två flickor och två pojkar
överlever. En av dem år den rätmätiga arvtagerskan til tronen-prinsessan Shaai Yu. Hon tas om hand av en
trollkart uppe i bergen, för att återvända på sin 19-årsdag. Tillsammans med den andra överlevande flickan och
de två pojkarma utkräver hon en gruvlig hämnd. Svärden klingar och Kung Fu-slagen schvishar filmen igenom.


AKA

Ju ma pao / Return of the Kung Fu Dragon / Chariot, Knight, Cannon / Lohikäärmeen paluu


 

1 photos