Not My Kid

Atlantic Video

George Segal spelar rollen som en framgångsrik kirurg som är gift och har två flickor, 11 resp. 15 år
gamla. Han kallas en kväll till sjukhusets olycksfallsavdelning där hans äldsta dotter hamnat efter
att ha råkat ut för en bilolycka tillsammans med några vänner. Detta är inledningen till en period som
innebär en splittring av hela familjen eftersom det framkommer att flickan är narkotikamissbrukare,
något som hon själv till en början ihärdigt förnekar. Skall föräldrarna lyckas komma tillrätta med den
äldsta dotterns problem eller är hon dömd till undergång..?


AKA

Not My Kid / Nicht meine Tochter / Hata / ¡Mi hija, no! / Com o Meu Filho Nunca! / Nie moje dziecko /
Ikke mitt barn / Sfida alla vita / Pas ma fille / Pas mon enfant / Huumenuori / Наркомани /
Projeto de Amor / Drogas Nunca Mais


1 photos