Mayflower

Master Video 8501

Ett storslaget äventyr, inramat av några få människors starka vilja att överleva. I en dramatisk skildring
får vi följa livet ombord på Mayflower, ett segelfartyg på 90 fot med 103 människor ombord. En konflikt
blossar upp mellan besättningen under Kapten Christopher Jones (Anthony Hopkins) och en samling pilgrimmer
ledda av prästen Brewster (Richard Crenna). Enorma krav ställs på besättningsmännen då det är både
riskabelt och påfrestande att segla över Atlanten. Sjukdom och död blir till vardagliga ingredienser för
passagerarna och deras antal minskar snabbt. Under resan föds även ett litet barn, vars chans att överleva
är närapå obefintlig. De redan svaga passagerarnas livsvilja och beslutsamhet pressas till det yttersta när
en fruktansvärd storm nästan krossar fartyget.


AKA

Mayflower: The Pilgrims’ Adventure / La aventura del Mayflower / Il viaggio della Mayflower


1 photos