Massakern vid Kyber-Passet

VideoFilm AB 209

Inget straff var för hårt – ingen död för grym för upprorsmännen i de vilda bergen! En chockerande film
om det hänsynslösa kolonialkriget i Afghanistan


AKA

La furia dei Khyber / Slaughter on the Khyber Pass / The Fury of the Khybers / La furie des Kyber /
Gungadin fedailer alayı / El tigre del Kyber / Indiens blodige sværd


1 photos