Klockan Klämtar

NMP Video 104

En spännande och välgjord krigsfilm som handlar om partisaner i kamp med den Tyska armén under andra
världskriget. Partisanerna saboterar med risk för sina egna liv de Tyska anläggningarna, men plötsligt verkar
det som Tyskarna redan vet när partisanerna tänker slå till och mansspillan blir stor. Man anar att det finns
en tjallare i gruppen och lägger ut en fälla . . .


AKA

Quando suona la campana / When the Bell Tolls / Campana / Cuando suena la campana / When the Bell Rings /
O thanatos ktypa tous iroes / Quand explose la dernière grenade / Kuolema natseille /


1 photos