Karate 1

Atlantic Video

Kina har sedan länge terroriserats av den tyranniske Ching-dynastin, som förtrycker folket På grund av det
bildas Brödralaget, ett förbund som svurit att förgöra Ching och hans anhängare. Medlemmarna i Brödrasällskapet
är alla medlemmar i Shaolintemplet, där taoismen och Kung Fu står högt i aktning såväl som konstart som
livsfilosofi. Med dessa som vapen bekämpar de det Ching-trogna Tan-templet. Vi får se hur Kung Fu succesivt
fulländas med ny teknik under de dueller som utkämpas mel lan de bada templen. En mycket spännande karatefilm
som håller ett högt tempo.


AKA

Hong Xi Guan Fang Shi Yu Liu A Cai / The Invincible Kung Fu Trio / Dragon’s Fatal Fist / Manchurian Massacre /
Bruce Lee y los invencibles de karate / El invencible trío del Kung-Fu / Bruce Lee – L’invincibile del kung fu /
L’invincible trio du kung fu


1 photos