Hjortdödaren

International Promotion 52

Efter James Fenimore Coopers klassiska indianbok som blivit en bestseller over hela variden. Huvudfiguren
är Falköga (Steve Forrest) som blir indragen i stridigheterna mellan tva indianstammar när indianstammen
Huronerna rövar bort den andra stammens Hövdingadotter. En verkligt hogklassig och spännande indianfilm
for hela familjen.


AKA

The Deerslayer / El cazavenados / Il cacciatore di cervi / Ο γδάρτης


2 photos