Hell Cats (The)

VTC nya 1083

DE BLEV KIDNAPPADE OCH VÅLDFÖRDA. NU ÄR DE FRIA OCH BEVÄPNADE
Platsen är ett litet land någonstans i Central-Amerika. Gerillan som försvarar sitt erövrade
område med alla medel lider stora förluster av både manskap och materiel. Deras utrustning är
underlägsen motståndarens moderna vapen. Vid varje raid förlorar gerillan stridbara soldater
vilket inte förbättrar deras position. De måste få tag på mer vapen och framför allt medicinsk
personal, för att kunna fortsätta sin kamp. Under ett anfall mot en närbelägen stad kidnappar
de fyra sjuksköterskor. De fick till uppgift att rädda liv, men de kunde mer .
En brutal och blodig actionfilm från våra dagar.


AKA

The Hot Box / Epanastasi stous Tropikous / Jungelhelvete


2 photos