Hammer House of Horror / Carlie Boy / Den Trettonde Sammankomsten

Castle


Carlie Boy

Döden slår den, som ägaren av den lilla afrikanska fetishen, förbannar… En ung man finner den i en samling
av primitiv afrikansk konst, men han upptäcker snart att förbannelsen riktas inte bara åt ett håll…

AKA

Charlie Boy / Hammer House of Horror


Den Trettonde Sammankomsten

En ung kvinnlig journalist har i uppdrag att skriva en artikel om bantningskurer. Efter en tid finner hon att
bakom hälsohemmets trygga dörrar döljer sig något djävulskt. Vad är det för mystisk kraft som ständigt drar
dit välgödda män och kvinnor?

AKA

The Thirteenth Reunion / Hammer House of Horror


1 photos