God Is My Colt

Baroness Videovision

Lanford City en stad som styrs av smarta affärsmän, laglösa och revolvermän. Stadens sheriff begär hjälp hos de
federala myndigheterna, de skickar en man -Klinger. Klinger försvinner spårlöst utan att ha åstadkommit någon
förändring till det bättre för stadens laglydiga innvånare. Nästa gång vänder sig sheriffen till de militära
myndigheterna. Mike Jonsson en officer som själv bott i Lanford City får en vecka på sig att rensa upp bland
de laglösa i Lanford City.

AKA

La colt era il suo Dio / God Is My Colt .45 / Nur Gott war sein Colt / Le colt était son dieu / Kuudestilaukeavan laki /
O Colt Era o Seu Deus

1 photos