Ghost of Guts Eater

Hb Video Film 6

Handling. Efter sin av en vampyr besatta farmor ärver Bue-Klee en magisk ring som ger den döde
farmoderns ande makt över henne. Kärlek och trolldom bidrar till spänningen i denna film som är
fängslande från bör- jan till slut.


AKA

Krasue Sao / will-o’-the-wisp / Ghost of Guts Eater / กระสือสาว


1 photos