Förbjuden Att Leva

Arena 238905

Sedan Darwins tid har vetenskapen forskat kring ämnet månniskans ursprung och många gånger har teorier presenterats
som anger aporna som våra förfäder. I fimen “Förbjuden att leva” spelar Charles Dance vetenskapsmannen Edward Forester
som för Försvarsdepartementet utför hemliga genexperiment. Experiment som mynnar ut i att ett “barn” av -för omvärlden
okant ursprung föds..Det här är en mycket stark thriller om människans ansvar för sin egen och andra raser och risken
med för lángtgående genetiska experiment. Se den nu!


AKA

First Born / Mary’s Baby – Die Geburt einer neuen Art / Evolución: Experimento mortal / Gor, Uomo a metà /
L’humanoïde


1 photos