Falken

VideoRama / Video Communication 335

Medan Strahinja är på jakt ödeläggs hans borg av Alija, som också bortrövar Anda och gör henne till sin
älskarinna. Efter många äventyr finner Strahinja Alijas läger, dödar honom och återfinner Anda. Hennes
släkt har dömt henne att mista synen för hennes otrohet, men båda lyckas fly. En stark film om kärlek
och hämnd.


AKA

Banovic Strahinja / The Falcon / Der Falke / El halcón / Закон любви / O Falcão / Il Falcone / Nőrablás /
La vengeance du faucon /


1 photos