Enter the Devil

Red Baron

Flera människor har på oförklarligt sätt försvunnit. Spåren leder ut i öknen.
Vad är det för mystisk sekt med långa kåpor som ger människooffer till ormarna?
En váldsam uppgörelse mellan det onda och det goda ute i öknen.


AKA

Enter The Devil / Disciples of Death / Priester der Dunkelheit / La posesión del diablo /
Au service de Satan


1 photos