Dödspatrullen

Breien Film

Filippinerna under andra världskriget. En grupp trötta soldater kommer tillbaka efter en blodig strid, och
upptäcker att de fatt en ny chef, kapten Douglas. Han kräver absolut och blind lydnad av sina underordnade,
speciellt av sin ställföreträdare, löjtnant Brandt. När de besegrar en japansk grupp, lyckas Brandt och hans
män tillfångata en japansk soldat. Denne beftar att det finns japaner i Santa Maria under befäl av general
Takahashi. Den vackra Filippinskan Belita Cruz överbevisar nästan Brandt om att japanerna har dragit sig tillbaka
från Santa Maria. Men han känner på sig att hon ljuger. Kapten Douglas lyssnar inte till några varningar.
Det enda han tänker på är äran av att ha tagit general Takahashi tillfånga. Han undviker ingenting för att
uppnå detta, även om han máste offra de flesta av sina män. Och så börjar det! Detta är en film om öarna i
Stilla Havet, om kampen man mot man, om hat, förakt, förräderi och blodig död. En realistisk film med
realistiska krigsscener.


AKA

Combat Killers / Ken Loring’s Combat Killers / Killerkommando Klapperschlange / Todeskommando Iwo Jima /
Kompania smierci z Iwo Jimy / Zona 421: obiettivo Manila / Efodos gennaion mahiton /
Commando de choc dans le Pacifique


1 photos