Chaplin

VideoRama 234

Åh vilken natt                          = Oh what a night

Charlie i parken                       = Charlie in the park

De kvinnorna, de kvinnorna   = Caught in the rain

Mabels händelserika dag       = Hot dogs

Charlies rival                           = Mabel’s married life


AKA

Charles Chaplin


1 photos