Bloody Fists (The)

A.C.R Videofilm

I Kina härjar pesten, och det enda botemedlet är Drakörten. Japanerna som hotar att invadera landet får reda
på att Drakörten odlas endast på ett ställe, vid en liten stad. Några japanska mästare i stridskonst beger sig
till staden för att ta över kontrollen av Drakörtsodlingen. I staden finns dock familjen Yo, som driver ett
Kung Fu-läger, och de gör allt för att Drakörten inte ska falla i japanernas händer.


AKA

Dang kou tan / Karate 3 / The Bloody Fist / Dragon Showdown / The Bloody Fists / Deadly Buddhist Raiders /
Zakato – Die Faust des Todes / Dong kau taan / Durs combats de karaté / Veriset nyrkit


1 photos