Armour of God

Box Media 204

Jackie Chan, lycksökare och legosoldat, försöker befria ex-flamman Lorelei, som kidnappats av en ond sekt.
Sekten kräver tre av de föremål som ingår i Guds rustning i utbyte mot flickan. Jackies utmärkta kunskaper
i karate kommer väl till pass i de skärmytslingar som med jämna mellanrum förekommer.


AKA

Lung hing foo dai / Operation Condor 2 / Armadura de Deus / Operation Condor: The Armour of the Gods /
Bozská relikvie / Fandens til våben / Jumalan aseet / Mister Dynamite / O keravnos tou theou /
Long xiong hu di / Istenek fegyverzete / Lung Hing Foo Dai / Thunder Arm / サンダーアーム 龍兄虎弟 /
Dieva Bruņas / La armadura de Dios / Zbroja Boga / O Guerreiro de Deus / Armura divina / Доспехи Бога /
Bozji oklep / Kutsal Silahın Peşinde / Обладунки Бога / Der rechte Arm der Götter / Long xiong hu di


1 photos