Arena 449001

Los Angeles chefsåklagare kidnappas för att förhindra åtalet mot Mendosa, undre världens nye boss. Stingray
(Nick Mancuso), är en tuff, cool privatdeckare som kör helt sin egen stil. Han glider fram i sin klassiska svarta
Corvette -65, har kontakter över hela världen och klarar upp de mest invecklade fallen. Han anlitas av vice
åklagaren, den vackra Daphne Delgado (Robyn Douglass). Men Stingrays pris är högt – ett löfte om att nån gång i
framtid betalt med en gentjänst. Spåren leder till en medicinsk klinik som experimenterar med få avancerade
elchocker för att förändra människors psyken. Ett av offren är chefsåklagaren…

AKA

Stingray / Stingray – Mendosas Rache

Video & Photo

1 videos 1 photos