Arena 218801

Ett ungdomsgäng i en betongförort till Stockholm roar sig med att antasta kvinnor, rycka väskor och stjäla i
butikerna. Till förorten kommer Harry – en vanlig socialarbetare. Han råkar ut för gängets trakasserier och det hela
kulminerar med att de välter hans bil. Men Harry låter sig inte brytas ner. I stället smider han planer för att få
ungdomarna att utföra våldsdåd i sitt sökande efter hämnd på betongstädernas skapare. Leken blir plötsligt blodigt
allvar…

AKA

Stenansiktet / The Stone Face / Tensta

Video & Photo

1 photos