Arena 238911

När Penelope packar upp det talande paketet – som just flöt i land visar det sig innehålla mer än hon någonsin kunde
drömma om en snacksalig papegoja (kalla mig Papegoja) som tar henne med sig till en sagovärld av klippiga raviner,
hemlighetsfulla skogar. förvuxna tuppar, varulvar och enhörningar. Penelope och hennes nyfunne vän dras in i de
interna striderna i landet Mythologia vars riktige härskare H.H. Junketberry har fallit i klorna på de elaka tupparna.
Om inte Penelope och Papegojan lyckas spåra upp en mäktig ört som kan bringa mod i en armé fega vesslor, kommer
deras räddningsaktion att misslyckas, H.H. Junketberrys öde och Mythologias framtid ligger i deras händer.

AKA

The Talking Parcel / Le paquet qui parle(TV) i.e. the talking parcel /

Video & Photo

1 videos 1 photos