Master Video 8502

Det var dessa män som lade grunden till Europas befriande från nazisterna. Normandie, juni 1944. De
allierade planerar i största hemlighet den viktiga landstigningen och angreppet mot de tyska belägringarna
längs den franska kusten. Men tyskarna har en observa-tionsplats, som i minsta detalj registrerar de
allierades förflyttningar till sjöss. En observa-tionsplats som till varje pris måste förstöras för att
landstigningen skall kunna genomföras. Trots ihärdiga bombningar av US Air Force och ständiga anfall av den
amerikanska marinkåren fortsätter den tyska stationen att sända livsviktig information till det tyska
högkvarteret. Sergeant Blynn, en tuff erfaren veteran får i uppdrag att tillintetgöra stationen. Till sin
hjälp får han en hänsynslös grupp bestående av tjuvar, f.d. legosoldater och desertörer. De förs i en ubåt
in till kusten redo att möta helvetet i form av ett uppdrag ingen tror de skall klara, än mindre de själva.
En film med action, spänning och dramatik om hjältarna som gav sina liv för ett fritt Europa…

AKA

Giugno ’44 – Sbarcheremo in Normandia / Nazistnästet / Commando Attack / Seven Into Hell /
Attack Force Normandy / Zum Krepieren befohlen / Junio 44: Desembarcaremos en Normandía!!! /
D-Dei tokkô shirei-V2 kichi o bakuha seyo!! / Mon gwai bing chuen / Le commando du sergent Blynn /
Tehtävä Normandiassa / Sissipirut / Invasionens pionerer

Video & Photo

1 photos