Baroness Videovision

Lille Long är på utflykl med sina föräldrar. Plölsligl dyker skurken Wong upp och del slutar med all Wong mördar båda
föräldrarna. Lille Long blir kastad i floden och Wong tror att också han är död, men Long klarar sig och svär på att
hämnas sina döda föräldrar. Han viger sina ungdomsår till att förbereda sig för ett möte medWong. När han känner sig
beredd, ger han sig ut på jakt..

AKA

Qi lin zhang / Fist of Unicorn / Force of Bruce Lee’s Fist / Bruce y yo / La fuerza del puño de Bruce Lee /
Du ba quan wang / Il vendicatore dalle mani d’acciaio /Qi Lin Zhang / The Unicorn Palm / Kei lun cheung /
Le combat du dragon / Los puños de Bruce Lee

Video & Photo

1 videos 1 photos